ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំចិន!

    ស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំចិន!

    ពេលវេលាសម្រាកចូលឆ្នាំចិន។ថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំចិននឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 9 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 បំណងល្អពីប្រទេសចិន BRENU "GONGXIFA CAI" សួស្តីឆ្នាំថ្មីដល់មិត្តទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យក្នុងឆ្នាំ OX សូមជូនពរមិត្តទាំងអស់ដូចជា OX សំណាងល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃ!ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ រោងចក្ររបស់យើង...
    អាន​បន្ថែម